Cyklus školení

16.01.2014 17:07

V lednu 2014 jsme zajistili celý cyklus proškolování našich učitelů odborného výcviku na diagnostických zařízeních, která byla v rámci projektu pořízena. Školitelem je pan Hruška z firmy APM, který veškerou techniku dobře zná a umí své znalosti ochotně a smysluplně předávat dalším zájemcům. Předpokládáme, že školení budou pokračovat i nadále podle aktuálních potřeb našich pedagogů.