Vítejte na stránkách projektu

"Odborností k profesnímu úspěchu",

který byl realizován naším osvědčeným projektovým týmem

na SPŠD Plzeň-Křimice!

 
 

Realizací projektu "Odborností k profesnímu úspěchu" jsme na SPŠD Plzeň-Křimice zvýšili kvalitu středního odborného vzdělávání, a to pořízením nových strojů, zařízení a souvisejících technologií vedoucích k vyšší efektivitě odborného technického vzdělávání. To poté následně přispělo k lepšímu využití odborných kompetencí žáků nejen ve výuce a při školní praxi, ale i na praxi v servisních pracovištích a v dalším profesním životě.

V projektu jsme si vytýčili následující specifické cíle:

1) Zatraktivnit odbornou výuku žákům v návaznosti na moderní trendy výuky, pořídit a aktivně při výuce používat nová zařízení a technologie. Kvalitou výuky motivovat žáky ZŠ pro daný obor a žáky končících tříd k tomu, aby si po studiu hledali uplatnění ve svém oboru a aby byli zdravě sebevědomí na základě toho, co umí.
2) Oprostit se od přežitých a zastaralých metod práce, změnit postoj učitelů odborného výcviku k přijímání nových technologií, připravit vyučující na aktivní využívání nové techniky, na obměnu svých výukových materiálů, na vzájemnou spolupráci, která povede k začlenění nově vzniklých příprav do výuky, do pořádaných soutěží a do závěrečných zkoušek.
3) Vybavit jedno demonstrační pracoviště výukovým systémem rc 2000 uLAB pro potřeby výuky elektrotechniky, číslicovou a regulační technikou.
4) Dodržovat všechny platné ekologické normy tak, aby škola i nadále splňovala podmínky získaného titulu "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně".
5) Dosáhnout synergie s projektem "EU-peníze středním školám" a "Praxe hrou".

Záměr projektu odráží zvyšující se potřeby našich žáků a pedagogů vyvolané požadavkem významně modernizovat vyučovací proces a obohatit odborné znalosti o nové trendy propojené s praxí v soukromém sektoru. Jsme přesvědčeni, že všechny aktivity spojené s touto snahou jsou ku prospěchu úrovně vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji.

Jednotlivé aktivity v rámci projektu můžete aktuálně sledovat v záložce "Novinky" a nezbytnou fotodokumentaci naleznete v záložce "Fotogalerie".

Děkujeme za Vaší návštěvu!