Ukončení projektu

Projekt úspěšně dokončen

25.02.2014 21:39
V únoru 2014 jsme všechny aktivity v rámci projektu úspěšně dokončili.

Publicita projektu

Projektové propisky

04.02.2014 18:12
Na začátků února jsme zadali do výroby u reklamní společnosti REDA propisovací pera s laserovým výpalem názvu projektu a logy dle pravidel publicity projektu ROP. Budou sloužit jako vhodný dárek připomínající pozitivní přínosy našeho projektu pro školu.

Články v Plzeňském deníku

31.01.2014 17:10
V průběhu ledna  vyšel ve třech vydáních přílohy Plzeňského deníku (16. 1., 23. 1. a 30. 1. 2014) novinový článek o našem projektu, který má za úkol seznámit širokou veřejnost s realizací našich cílů v rámci projektu. Více informací viz fotogalerie č. 3.

Informační bannery

09.01.2014 18:53
Zajistili jsme výrobu dvou velkých informačních bannerů, které budou umístěny na viditelných místech ve vstupním vestibulu školy a v dílenských prostorách, aby připomínaly náš projekt financovaný z prostředků ROP.

Zaškolování pedagogů

Cyklus školení

16.01.2014 17:07
V lednu 2014 jsme zajistili celý cyklus proškolování našich učitelů odborného výcviku na diagnostických zařízeních, která byla v rámci projektu pořízena. Školitelem je pan Hruška z firmy APM, který veškerou techniku dobře zná a umí své znalosti ochotně a smysluplně předávat dalším zájemcům....

Veřejná zakázka na diagnostická zařízení

Diagnostická zařízení

12.12.2013 20:20
V prosinci 2013 se nám podařilo úspěšně dotáhnout do konce výběrové řízení na nákup diagnostických zařízení do dílenských prostor SPŠD Plzeň Křimice. Tato zakázka přesáhla hodnotu 4,5 milonu korun a stala se tak hlavním podílem plánovaných investic v rámci našeho projektu. Pořízená technika je již...

Realizace výběrového řízení na žací traktor

Žací traktor

04.06.2013 18:38
Završili jsme první velké výběrové řízení na nákup žacího traktoru za téměř půl milionu korun. Podařilo se nám získat velmi kvalitní moderní stroj od firmy ISEKI, který pomůže udržovat travní plochy kolem objektu SPŠD Plzeň-Křimice a žáci se tak naučí pracovat s nejnovější dostupnou technikou....

Novinky

Informace pro návštěvníky

01.02.2013 15:52
Vážení návštěvníci, zde se budete moci seznámit s aktuálními kroky a děním v průběhu realizace projektu "Odborností k profesnímu úspěchu". Věříme, že váš zájem znamená i podporu našich aktivit, proto jsme připraveni sdílet s vámi naší radost ze všeho, co se nám povede postupně realizovat. Budeme vděční i za náměty, jak naší práci zlepšit nejen v oblasti uskutečňování cílů projektu, ale i v oblasti publicity projektu nejen na těchto webových stránkách. Děkujeme za podporu všem, kteří nám jakkoli drží palce!